طرح های مرتبط با سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی:

1- مقایسه داربست های بیولوژیک تهیه شده از سلول های مزانشیمی مشتق از پالپ دندان، چربی و بند ناف در تمایز به بافت های استخوانی و غضروفی
2- ساخت و تعیین داربست های ساخته شده از ترکیب کبد موش و کلاژن
3- ارزیابی مقایسه ای اثرات درمانی سلولهای بنیادی با منشا dental pulp و fat pad در درمان استئو آرتریت ایجاد شده در مدل حیوانی رت
4- تمایز سلولهاي بنيادي مزانشیمی ژله وارتون به سلولهاي شبه هپاتوسيتي در داربست بیولوژیک تهیه شده از سلول های HepG2
5- بررسی تغييرات ساختماني نخاع بعد از ايجاد ضايعه نخاعي و تاثير پيوند سلول های بنيادی مزانشيمی در بهبود ضايعه با استفاده از روش هاي استريولوژي در مدل موشی
6- بررسی اثر سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربی با داربست آمنیوتیک در ترمیم زخم های سوختگی در مدل رت
7- Maternal hematopoietic stem cell in utero transplantation for induction of immune tolerance in a canine model
8- بررسی مقایسه ای اثر درمانی سلول¬های بنیادی مزانشیمی آلوژنیک مغز استخوان به همراه پلاکت های غنی شده پلاسمایی (PRP) و تمرین در آب در ترمیم آسیب تاندون آشیل موش های صحرایی
9- جداسازی، کشت و تعیین خصوصیات فیبروبلاست جنینی هامستر
10- مقایسه اثرات زردچوبه، آلوئه ورا، شیر سویا و محیط بافری هنکز بر بقاء، رشد، کاریوتیپ سلول های بنیادی مزانشیمی جداشده از پالپ دندان و بر روند ترمیم ضایعه تجربی فک پس از مصرف سلول های بنیادی مزانشیمی و پلاسمای غنی از پلاکت در خرگوش
11- مقایسه اثردرمانی سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان و بافت چربی در نازایی تجربی ایجاد شده با بوسولفان در خوکچه هندی نر
12- سنتز داربست در مهندسی بافت بر پایه شیشه زیستی الکتروریسی شده و بررسی رگ زایی آن در حضور سلولهای اندومتریال
13- بررسی تاثیر دو روش مختلف تجویز سلولهای بنیادی به صورت داخل وریدی و تزریق داخل صفاقی در درمان نارسایی زودرس تخمدانی در مدل حیوانی خرگوش
14- بررسی اثر درمانی سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان در سندرم آشرمن تجربی خرگوش
15- بررسی اثر سلول های کراتینوسایت در ترمیم زخم های ناشی از سوختگی با استفاده ازداربست آمنیوتیک در مدل رت
16- بررسی اثر میدان الکترومغناطیسی بر سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسانی در محیط برون تنی
17- بررسی اثر میدان الکترومغناطیسی بر روند رشد سلول های بنیادی تزریق شده در زانوی خوکچه هندی مبتلا به استئوآرتریت در محیط درون تنی
18- Effects of EGF  and three-dimensional  culture on co-culturing  of mouse embryonic stem cells with mouse granulosa cells from antral follicles on differentiation into oocyte-lik cells
19- Comparison of the effects of Forskolin, retinoic acid and granulosa cell condition media on differentiation of mouse embryonic stem cell into  germ – like cells
20-  Effects of  BMP-4 and retinoic acid by co-culture with ovarian stromal cells on differentiation of  mouse embryonic stem cells   into oocyte- like cells
21- The effect of forskolin on germ cell differentiation from mouse embryonic stem cells
22- The  study of existence of  ectoderm, mesoderm and endoderm germ layers in cell aggregations, drived from wharton's jelly mesenchymal stem cells.
23- بررسي ميزان بيان ژنهاي درگير در مهاجرت سلولهاي بنيادي ليمبال بدنبال تيمار اين سلولها با ليتيوم و والپروئيک اسيد
24- کشت سلولهای بنیادی شبکیه بر روی نانوفایبرها، سنجش بیان ژنهای اختصاصی در مدل حیوانی با دژنراسیون ماكولا (یکطرفه) و پیگیری روند درمان
25- درمان ضايعات مقاوم اپیتلیوم قرنيه با استفاده از سوسپانس سلول هاي بنيادي لیمبال در محيط حاوي ويتروس و پرده آمنيوتيك
26- تاثیر ویتروس (مایع زجاجیه) بر مورفولوژی و فیزیولوژی (پدید های مهاجرت و تکثیر) سلول های بنیادی قرنيه
27- تكثير سلولهاي بنيادي ليمبال قرنيه بر روي داربست فيبرين گلو
28- بررسی اثر درمانی پیوند سلولهای اندوتلیال قرنیه با داربست آگارز در ضایعات تجربی قرنیه خرگوش
29- Ex – Vivo expansion of human limbal stem cell
30- بررسی اثر بستر پلیمری زيست سازگار حاوی سلول های بنیادی قرنیه کشت داده شده در مدل حیوانی نقص پایدار اپیتلیوم قرنیه
31- بررسی میزان بیان ژنهای درگیر در مهاجرت سلولهای بنیادی لیمبال بدنبال تیمار این سلولها با لیتیوم و والپروئیک اسید
32- بررسی تاثیر داروی جنیستین بر بیان ماتریکس متالوپروتئیناز 2 (MMP2) در سلولهای شبه سلولهای بنیادی مزانشیمی جدا شده از بافت توموری بیماران مبتلا به گلیوما
33- بررسی تاثیر داروی جنیستین بر فاکتور رشد هپاتوسیتی (HGF) در سلولهای شبه سلولهای بنیادی مزانشیمی جدا شده از بافت توموری بیماران مبتلا به گلیوما
34- بررسی پروتئوم سلولهای شبه سلولهای بنیادی مزانشیمی جدا شده از تومورهای گلیوم درجه پایین و درجه بالا
35- بررسي تغيیرات فنوتيپي در لنفوسيت هاي T تنظيمي پس از كشت سلول هايTCD4+ بكر با سلول هاي بنيادي مزانشيمي جدا شده از بيماران مبتلا به سرطان پستان
36- مقايسه خصوصيات تعديل كنندگي ايمني سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از بافت چربي بين افراد نرمال و بيماران مبتلا به سرطان پستان
37- مقایسه بیان مارکر های اختصاصی سلولهای بنیادی مزانشیمی جدا شده از بافت های مختلف
38- Proteome analysis of mesenchymal stem cell like cells isolated from CSF of patients with meningioma compared to control population
39- بررسی تاثیر سلول های بنیادی گرفته شده از بافت چربی در تسکین گزروستومی ناشی از اشعه
40- بررسی تاثیر سلولهای بنیادی مشتق از بافت چربی در بهبود آسیب پوستی ناشی از رادیاسیون در رت
41- مقایسه میزان تمایز سلو لهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی به بافت استخوان بر روی داربست های ترکیبی پلی وینیل الکل-ژلاتین- هیدروکسی آپاتیت، پلی وینیل الکل-ژلاتین- SiO2 و پلی وینیل -الکل-ژلاتین- ZrO2 و ژلاتین به تنهایی
42- بررسي ميزان بيان ژنهاي درگير در مهاجرت سلولهاي بنيادي ليمبال بدنبال تيمار اين سلولها با ليتيوم و والپروئيک اسيد
43- اثر اسکافولد کلاژن نوع 4 بر بقا و عملکرد سلول های بتا جزایر لانگرهانس انسانی
44- اثر هم کشی سلول های بنیادی مزانشیمی جداشده از بند ناف بر بقا و عملکرد سلول های بتا جزایر لانگرهانس انسانی


 
مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه دهم
تلفکس:  36281638-071
پست الکترونیک:  ssci@sums.ac.ir