کنفرانس ها و سمینارها


سخنرانی جناب آقای دکتر خرم استاد دانشگاه شیراز در خصوص بیوپرینترها

15 اسفند ماه 1396

دومین سمپوزیوم ایمونوسل تراپی در شیراز

28 بهمن ماه 1395

سمینار "تازه های سلول درمانی در بیماری های دستگاه گوارش"

13 اسفند ماه 1394

سمینار "طراحی کارآزمایی های بالینی مرتبط با سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی"

6 اسفند ماه 1394

اولین سمپوزیوم سلول درمانی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

13 و 14 اردیبهشت ماه 1394

اولین مدرسه تابستانی مرکز جامع سلولهای بنیادی و پزشکی ترمیمی (از آزمایشگاه به بالین(

26 شهریور لغایت 9 مهر 1391

   
  
 
مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه دهم
تلفکس:  36281638-071
پست الکترونیک:  ssci@sums.ac.ir