کنفرانس ها و سمینارها


 

دومین سمپوزیوم ایمونوسل تراپی در شیراز

28 بهمن ماه 1395

سمینار "تازه های سلول درمانی در بیماری های دستگاه گوارش"

 13 اسفند 1394

سمینار "طراحی کارآزمایی های بالینی مرتبط با سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی"

6 اسفند 1394

اولین سمپوزیوم سلول درمانی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

13و14 اردیبهشت 1394

اولین مدرسه تابستانی مرکز جامع سلولهای بنیادی و پزشکی ترمیمی (از آزمایشگاه به بالین(

26شهریور لغایت 9مهر 1391

 

 
  
 
مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه دهم
تلفکس:  36281638-071
پست الکترونیک:  ssci@sums.ac.ir