فعالیت های علمی مرکز جامع
 • سلول درمانی
 • بررسی به صورت کارآزمایی بالینی
 • بررسی به صورت آزمایشگاهی
فعالیت های اجرایی مرکز جامع

 • تشکیل جلسات مشاوره ای با اساتید و دانشجویان علاقه مند جهت  اعلام اهداف و یافته های علمی و نحوه اجرای طرح های پژوهشی (به صورت مستمر).

 • گزارش عملکرد دوره ای در خصوص برآورد وضعیت سلول درمانی، تجهیزات موجود و نیروی انسانی محقق به ستاد توسعه فناوری سلول های بنیادی (به صورت مستمر).

 • همکاری بین گروهی با مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی و مراکز علمی غیر علوم پزشکی که در زمینه های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی، تکنولوژی بالقوه یا بالفعل دارند (به صورت مستمر).

 • تشکیل کارگروه های تخصصی با عناوین استخوان و غضروف، ایمیون سل تراپی، علوم اعصاب ترمیمی، کبد و پانکراس و مغز استخوان با همکاری مشترک اعضای هیئت علمی علوم پایه و بالینی (اردیبهشت 95).
 •   برگزرای سمینار "تازه های سلول درمانی در بیماری های دستگاه گوارش" (13 اسفند ماه 1394)
 • برگزاری سمینار " طراحی کارآزمایی های بالینی مرتبط با سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی" (6 اسفند 1394) 
 • برگزاری اولین سمپوزیوم سلول درمانی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با حضور رییس انجمن سلول درمانی آسیا از کشور ژاپن، رییس گروه مهندسی بافت دانشگاه ملک فیضل و عضو هیئت علمی دانشگاه برادفورد انگلیس، رییس ستاد توسعه فناوری سلول های بنیادی کشور، اساتید صاحب نام در حوزه پزشکی بازساختی از دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، علوم پزشکی یزد، دانشگاه شیراز و  اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیراز (13-14 اردیبهشت 1394).
 • برگزاری کارگاه آموزشی دانشجویی  " آشنایی با روش های آزمایشگاهی سلولی و مولکولی" و  "استخراج سلول های بنیادی از مغز استخوان " (13-14 اردیبهشت 1394).
 • تدوین برنامه عملیاتی، برنامه زمانبندی، مسئولیت اجرا و مسئولیت پایش گروه هایی که در اولویت درمانی انستیتو قرار دارند، شامل: گروه پیوند مغز استخوان بزرگسالان و اطفال، مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل، مرکز تحقیقات پیوند و ترمیم اعضا به صورت برگزاری جلسات مرتب دوره ای با حضور اعضا هیئت مدیره انستیتو، قائم مقام معاونت پژوهشی و اعضا هیئت علمی گروهها و مراکز تحقیقاتی ذیربط انجام شده است ( دی ماه لغایت اسفند 93).
 • بازدید اعضا انستیتو سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی از مراکز علمی خارج از دانشگاه از جمله مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه تهران (28 بهمن 1393) و مرکز تحقیقات هماتولوژی- آنکولوژی بیمارستان دکتر شریعتی تهران (29 بهمن 1393).
 •  معرفی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دکترای حرفه ای علاقه مند به مبحث سلول درمانی و پزشکی بازساختی به ستاد توسعه فناوری سلول های بنیادی به منظور شرکت در جشنواره دانشجویی ستاد (آبان 1393).
 •  تشکیل هیئت امنا، هیئت مدیره ، تدوین اساسنامه، تعیین اولویت های درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در زمینه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی (آبان 1393).
 • تنظیم و ارسال طرح پیشنهادی برای تاسیس مرکز پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، و تصویب طرح به عنوان یکی از سه مرکز بزرگ پزشکی بازساختی در کشور (شهریور 1393).
 •  معرفی محققین جوان و افراد مستعد در زمینه های مرتبط با پزشکی بازساختی به ستاد توسعه فناوری سلول های بنیادی به منظور تاسیس "کانون اندیشه و نوآوری" (اردیبهشت 1393).
 • ارزیابی کلی طرح های تحقیقاتی دانشگاه در زمینه سلول های بنیادی به منظور مشاوره، امکان اجرا و جلوگیری از موازی کاری (اسفند 1392 تا کنون).
 • شناسایی و ارزیابی وضعیت موجود دانشگاه در زمینه های مرتبط با سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی با تهیه آمار مراکز تحقیقاتی - درمانی (بهمن 1392).
 
 

 
مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه دهم
تلفکس:  36281638-071
پست الکترونیک:  ssci@sums.ac.ir