رسالت مرکز جامع
1- هم گرایی علوم پایه و بالینی جهت رفع نیازهای بالین بیمار
 
2- توسعه کاربری کلینیکی و فناوری سلول های بنیادی
 
3- استاندارد سازی کاربری کلینیکی سلول درمانی، با استفاده از مدلهای حیوانی و فازهای پیش کلینیکال
 
4- استمرار حمایت از پژوهش در این حیطه با تاکید بر توسعه کیفی و ماموریت محور
 
5- ایجاد شبکه مجازی میان محققین مراکز تحقیقاتی و تقویت همکاری های بین رشته ای (بیولوژی، پزشکی،
مهندسی) در جنبه های مختلف پژوهش و کاربری سلول های بنیادی

6- کمک و حمایت از اعضای هیئت علمی و افراد حقیقی در جهت ثبت خدمات سلول درمانی و ژن درمانی و تاسیس شرکت دانش بنیان
 
مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه دهم
تلفکس:  36281638-071
پست الکترونیک:  ssci@sums.ac.ir