معرفی مرکز جامع

 
مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی شیراز از اردیبهشت 1392 با تشکیل هیئت امنا، هیئت مدیره، تدوین اساسنامه و تعیین اولویت های درمانی دانشگاه در زمینه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، همراه با برگزاری جلسات مرتب دوره ای در طبقه دهم برج پژوهشی دانشگاه در زمینه های زیر فعالیت دارد:
 

 • شناسایی و ارزیابی وضعیت دانشگاه در حوزه های مرتبط با سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی با تهیه آمار مراکز تحقیقاتی - درمانی.
 • همکاری بین گروهی با مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی و مراکز علمی غیر علوم پزشکی که در زمینه های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی، تکنولوژی بالقوه یا بالفعل دارند.
 • ارزیابی کلی طرح های تحقیقاتی دانشگاه در زمینه سلول های بنیادی به منظور مشاوره، امکان اجرا و جلوگیری از موازی کاری.
 • اجرای پروژه های سلول درمانی به صورت کارآزمایی بالینی، فاز حیوانی و فاز آزمایشگاهی.
 • ارسال گزارش عملکرد دوره ای در خصوص برآورد وضعیت سلول درمانی، تجهیزات موجود و نیروی انسانی محقق به  ستاد توسعه فناوری سلول های بنیادی کشور.
 • تدوین و بازنگری برنامه عملیاتی دوره کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، برنامه زمانبندی، مسئولیت اجرا و مسئولیت پایش گروه هایی که در اولویت درمانی انستیتو قرار دارند، شامل: گروه پیوند مغز استخوان بزرگسالان و اطفال، مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل، مرکز تحقیقات پیوند و ترمیم اعضا.
 • برگزاری جلسات هیئت امنا و برگزاری جلسات ماهانه هیئت مدیره.
 • برگزاری دوره ای سمپوزیوم سلول درمانی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
 • برگزاری کارگاههای آموزشی در جهت آشنایی با روش های آزمایشگاهی سلولی و مولکول.
 • تشکیل جلسات مشاوره ای با اساتید و دانشجویان علاقه مند جهت اعلام یافته های علمی و نحوه اجرای طرح های پژوهشی.
 • بازدیدهای دوره ای اعضا انستیتو سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی از مراکز علمی خارج از دانشگاه.


 


 

 
مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه دهم
تلفکس:  36281638-071
پست الکترونیک:  ssci@sums.ac.ir