نگارخانه


پوستر اولین سمپوزیوم سلول درمانی و پزشکی بازساختیمرکز سلول درمانی غدیرمرکز سلول درمانی غدیرمرکز سلول درمانی غدیر


بخش پیوند مغز استخوان بیمارستان نمازی


بیمارستان آنکولوژی امیر


مرکز تحقیقات پیوند و ترمیم اعضا


مرکز تحقیقات پیوند و ترمیم اعضا
 

آزمایشگاه سلول های بنیادی گروه آناتومی دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات سرطان
 اجرای پروژه های درمانی مرکز تحقیقات بیماریهای استخوان و مفاصل

اجرای پروژه های درمانی مرکز تحقیقات بیماریهای استخوان و مفاصل
نخستین شورای عالی فناوری سلول های بنیادی استان فارس در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نخستین شورای عالی فناوری سلول های بنیادی استان فارس در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 


نخستین شورای عالی فناوری سلول های بنیادی استان فارس در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نخستین شورای عالی فناوری سلول های بنیادی استان فارس در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 


اولین جلسه هم اندیشی مشترک بین اساتید دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه شیراز در زمینه پزشکی بازساختی

اولین جلسه هم اندیشی مشترک بین اساتید دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه شیراز در زمینه پزشکی بازساختی
 


اولین جلسه هم اندیشی مشترک بین اساتید دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه شیراز در زمینه پزشکی بازساختی

اولین جلسه هم اندیشی مشترک بین اساتید دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه شیراز در زمینه پزشکی بازساختی
 
سمیناریک روزه "طراحی کارآزمایی های بالینی مرتبط با سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی"


سمیناریک روزه "طراحی کارآزمایی های بالینی مرتبط با سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی"
   

 
مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه دهم
تلفکس:  36281638-071
پست الکترونیک:  ssci@sums.ac.ir