نگارخانه


پوستر اولین سمپوزیوم سلول درمانی و پزشکی بازساختیمرکز سلول درمانی غدیرمرکز سلول درمانی غدیرمرکز سلول درمانی غدیر

آزمایشگاه مهندسی بافت و پزشکی بازساختی

آزمایشگاه مهندسی بافت و پزشکی بازساختیآزمایشگاه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

آزمایشگاه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
 

ساختمان مرکز جامع


پروژه ساخت پژوهشکده سلول های بنیادی
 
جلسه مشترک مرکز جامع با نمایندگان سازمان آموزش و پرورش استان فارس

نخستین شورای عالی فناوری سلول های بنیادی استان فارس در دانشگاه علوم پزشکی شیراز


نخستین شورای عالی فناوری سلول های بنیادی استان فارس در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 


نخستین شورای عالی فناوری سلول های بنیادی استان فارس در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نخستین شورای عالی فناوری سلول های بنیادی استان فارس در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 


اولین جلسه هم اندیشی مشترک بین اساتید دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه شیراز در زمینه پزشکی بازساختی

اولین جلسه هم اندیشی مشترک بین اساتید دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه شیراز در زمینه پزشکی بازساختی
 


اولین جلسه هم اندیشی مشترک بین اساتید دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه شیراز در زمینه پزشکی بازساختی

اولین جلسه هم اندیشی مشترک بین اساتید دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه شیراز در زمینه پزشکی بازساختی
 
سمیناریک روزه "طراحی کارآزمایی های بالینی مرتبط با سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی"


سمیناریک روزه "طراحی کارآزمایی های بالینی مرتبط با سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی"
  
  

 
مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه دهم
تلفکس:  36281638-071
پست الکترونیک:  ssci@sums.ac.ir