کارگروه های مرکز جامع

 1. استخوان و غضروف
 2. - خانم دکتر مریم آیت الهی
  ایمیل: ayatollmb@yahoo.com

  - خانم دکتر مریم ذاکری نیا
  - آقای دکتر رضا وجدانی
  - آقای دکتر امیدرضا مومن زاده
  -

 3. ایمیون سل تراپی
 4. آقای دکتر نصراله عرفانی
  ایمیل:
  erfanin@sums.ac.ir

  - آقای دکتر حسن آذری
  - آقای دکتر عباس قادری

 5. علوم اعصاب ترمیمی
 6. آقای دکتر حسن اذری
  ایمیل:
  azarihasan@sums.ac.ir

  - آقای دکتر هادی علیقلی
  آقای دکتر مجیدرضا فرخی

 7. کبد و پانکراس
 8. خانم دکتر نگار آذرپیرا
  ایمیل: negarazarpira@gmail.com

  - خانم دکتر بیتا گرامی زاده
  - خانم عقدایی

 9. مغز استخوان
 10. خانم دکتر سهیلا زارعی فر
  ایمیل: zareifars@sums.ac.ir

 11. پوست و سوختگی
 12. آقای دکتر محمدی
  ایمیل: mohamadiaa@gmail.com

  - خانم دکتر بیتا گرامی زاده


       7. قلب

          آقای دکتر عطار
          ایمیل: 
attar_armin@yahoo.com

            - آقای دکتر آموزگار 
 
  
مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه دهم
تلفکس:  36281638-071
پست الکترونیک:  ssci@sums.ac.ir