تماس با ما:

مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی شیراز


نشانی:
  شیراز- خیابان خلیلی- برج پژوهشی محمد رسول الله- طبقه دهم

تلفکس:  36281638-071

پست الکترونیک:  ssci@sums.ac.ir

-----------------

مرکز سلول درمانی غدیر:

نشانی:
شيراز- بالاتر از دروازه قرآن- بيمارستان مادر و كودك غدير- سالن كنفرانس بيمارستان (واقع در بالای پاركينگ كاركنان)

تلفن: 
تلفن: 32279711-071


 
مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه دهم
تلفکس:  36281638-071
پست الکترونیک:  ssci@sums.ac.ir