اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


استاندار فارس: در حوزه پزشکی در کشور ممتاز هستیم

fatemeh keshavarzi

1396-2-11

استاندار فارس، در بازدید از مراکز پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و همراه با معاون علمی و فناوری رییس جمهور، از جایگاه استان فارس در عرصه پزشکی کشور گفت.

 به گزارش "وب دا" در شیراز، مهندس "افشانی" افزود: 97شرکت دانش بنیان، در عرصه های مختلف در استان فارس، فعالیت دارد.

او از برداشتن گام های مهمی در این عرصه در استان فارس خبر داد و یادآور شد: در حوزه پزشکی در کشور ممتاز هستیم و کارهای بی نظیری انجام شده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز از توجه به دانش سلول های بنیادی در برج پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، به توصیه دکتر ستاری گفت و افزود: چهار طبقه از این برج به پژوهش های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی اختصاص یافته است و تعداد نیز در بیمارستان های دانشگاه، مشغول به فعالیت هستند.

دکتر "محمدهادی ایمانیه" با اشره به فعالیت 6مرکز رشد فناوری در این دانشگاه، گفت: هرکدام از این مراکز، تعدادی شرکت دانش بنیان زیرمجموعه دارد.

او ادامه داد: در مجموع، 144 محصول از این شرکت ها تاکنون تولید شده است و از 86شرکت راه اندازی شده، 28شرکت در برج پژوهشی مستقر شده اند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به پیگیری برای ساخت ساختمانی جدید پژوهشی در مجموعه این دانشگاه، گفت: در این ساختمان جدید، دو اتاق تمیز هم راه اندازی می شود.

پیگیری 6 طرح پژوهشی سلول های بنیادی در مرکز جامع سلول های بنیادی دانشگاه، دیگر دستاورد پژوهشی بود که رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز معرفی کرد و افزود: همچنین فعالیت های ژن درمانی و کار بر روی سلول های کبد نیز در این دانشگاه در حال انجام است و در سال گذشته توانستیم به بیشتری تعداد پیوند کبد در دنیا، دست یابیم.

دکتر ایمانیه همچنین از اختصاص یک طبقه در بیمارستان تازه تاسیس ابوعلی سینا به سلول های بنیادی خبر داد و گفت: همچنین کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه نیز بسیار فعال و باانگیزه است و توانسته اند در جشنواره رازی، به رتبه نخست دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک کشور دست یابند.

پیگیری 6طرح بالینی، دیگر موردی بود که رییس دانشگاه یادآور شد و ادامه داد: در سال گذشته، هزار و 600 مقاله علمی از این دانشگاه به چاپ رسیده، 24 مجله نیز در این دانشگاه به چاپ می رسد که اغلب، در ISI ارایه می شوند.

او به پیگیری راه اندازی چند کوهورت در شهرهای استان، به عنوا دیگر دستاورد پژوهشی دانشگاه اشاره کرد و تداوم و ارتقای این  را مورد تاکید قرار داد.

 
مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه دهم
تلفکس:  36281638-071
پست الکترونیک:  ssci@sums.ac.ir