رییس مرکز


دکتر نگارآذر پیرا

مدرک تحصیلی: پزشک متخصص آسیب شناسی

مرتبه علمی: استاد

 ایمیل: azarpiran@sums.ac.ir
    negarazarpira@gmail.
com

 
مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه دهم
تلفکس:  36281638-071
پست الکترونیک:  ssci@sums.ac.ir